Publications


33 aproximacións á literatura e á lingua galegas

Author

García Negro, Pilar / Dobarro, X. M.

Research lines

Contemporary Galician literature

ISBN

84-7492-227-5

Editorial

Ediciós do Castro

Date of publishment

1984