Publications


O fidalgo e o teatro. Tres textos dramáticos de Ramón Otero Pedrayo

Edition

Sánchez Rei, Xosé Manuel

Research lines

Literary language

ISBN

84-95322-18-8

Editorial

Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor” / Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa da Universidade da Coruña

Date of publishment

1999

Number of pages

205