Publications


Os pronomes demostrativos: do latín ao galego contemporáneo

Author

Sánchez Rei, Xosé Manuel

Research lines

Historical linguistics and history of the language

ISBN

84-9749-013-4

Editorial

Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña (Monografía 1 da Revista Galega de Filoloxía)

Date of publishment

2002

Number of pages

193