Publicaciones


O fidalgo e o teatro. Tres textos dramáticos de Ramón Otero Pedrayo

Edición

Sánchez Rei, Xosé Manuel

Linea de investigación

Lengua literaria

ISBN

84-95322-18-8

Editorial

Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor” / Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa da Universidade da Coruña

Fecha de publicación

1999

Número de páginas

205