Publicacións


Roberto Vidal Bolaño. Unha vida para o teatro

Autoría

Tato Fontaíña, Laura

Liñas de investigación

Teatro

ISBN

978-84-15400-80-6

Editorial

Toxosoutos

Data de publicación

2013

Número de páxinas

82

Descrición


Para Roberto Vidal Bolaño a aplicación do termo “nacional” ao teatro que se quere para Galicianon pode circunscribirse ao ideario de ningún partido político concreto. Se estes non son capaces nin tan sequera de potenciar a súa loita en defensa do principal sinal de identidade do seu pobo,  a súa lingua, que pode facer este teatro máis ca refuxiarse no propio pobo e na propia cultura, dos que procede e aos que se debe? Isto polo menos debía ser o que pensaba Roberto Vidal Bolaño, nacionalista de corazón, cando prefería falar dun teatro popular e non dun teatro nacional.