Publicacións


Unha outra guía para a planificación lingüística

Edición

Sanmartín Rei, Goretti / Lema, P.

Liñas de investigación

Sociolingüística e planificación da lingua galega

ISBN

978-84-9749-502-B

Editorial

UDC

Data de publicación

2011