Publicacións


Relación de noticias sobre teatro nos fondos da Biblioteca-Arquivo Teatral 'Francisco Pillado Mayor' (1882-1975)

Autoría

Tato Fontaíña, Laura

Liñas de investigación

Teatro

ISBN

978-84-9749-340-6

Editorial

Biblioteca-Arquivo Teatral 'Francisco Pillado Mayor' da Universidade da Coruña

Data de publicación

2009

Número de páxinas

91

Descrición


Con esta publicación a Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor comeza o proceso de divulgación daqueles fondos que, polas súas características especiais, presentan unha maior dificultade de catalogación. Trátase da colección de notas e artigos de prensa que pode resutlar de grande interese e axuda para todas as persoas que se aproximaren á historia do teatro, principalmente, do teatro galego. É un pequeno catálogo en que se relacionan máis de setecentos artigos de prensa organizados alfabéticamente polo autor/a, completados por unha serie de índices que permitirán a consulta por anos e mesmo por obra ou dramaturgo/a.