Publicacións


As Ciências da Linguagem no espaço galego-português

Edición

Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina

Liñas de investigación

Sociolingüística e planificación da lingua galega
Lingua portuguesa
Lingüística histórica e historia da lingua
Gramática galega

ISBN

9789897552403

Editorial

ILCH da Universidade do Minho

Data de publicación

2016

Número de páxinas

261