Publicacións


Unidades de Traballo: Literatura Galega. Textos escollidos

Autoría

Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / Mato Fondo, Miguel Anxo

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

ISBN

978-84-87674-19-8

Editorial

Bahía

Data de publicación

1992

Número de páxinas

40

Descrición


O presente traballo recolle unha serie de unidades de traballo que complementan o libro Literatura galega. Textos escollidos. Estas abranguen os seguintes campos temáticos: o mundo artúrico, a paisaxe, a muller na literatura galega e a cuestión social na literatura galega.