Publicacións


Literatura galega. Textos escollidos

Autoría

Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / Mato Fondo, Miguel Anxo

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

ISBN

84-87674-16-X

Editorial

Bahía

Data de publicación

1991

Número de páxinas

214

Descrición


O presente traballo recolle textos da nosa literatura desde a súa orixe até os anos setenta do noso século, nos que se inicia unha nova época. Os textos datados a finais desta década ou no inicio da seguinte, pertencen a autores que tiñan xa publicadas obras en períodos anteriores e, en ningún caso, se recollen textos das promocións que xorden a partir de 1976, por carecermos do necesario distanciamento crítico.