Publicacións


33 aproximacións á literatura e á lingua galegas

Autoría

García Negro, Pilar / Dobarro, X. M.

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

ISBN

84-7492-227-5

Editorial

Ediciós do Castro

Data de publicación

1984