Publicacións


O Galego e as leis. Aproximación sociolingüística

Autoría

García Negro, Pilar

Liñas de investigación

Sociolingüística e planificación da lingua galega

ISBN

84-86126-43-X

Editorial

Ediciós do Cumio

Data de publicación

1991

Número de páxinas

370