Publicacións


A gente da Barreira. Teatro

Edición

García Negro, Pilar

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

Editorial

AS-PG / A Nosa Terra

Data de publicación

1998