Publicacións


O fidalgo e o teatro. Tres textos dramáticos de Ramón Otero Pedrayo

Edición

Sánchez Rei, Xosé Manuel

Liñas de investigación

Lingua literaria

ISBN

84-95322-18-8

Editorial

Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor” / Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa da Universidade da Coruña

Data de publicación

1999

Número de páxinas

205

Descrición


A crítica actual pondera a validez e actualidade da produción dramatúrxica oteriana, pois alén de a súa dedicación ao teatro non se esporádica ou puntual como por veces se ten pretendido, supón un referente extraordinario para moitos dramaturgos contemporáneos, en especial con relación ao seu ambicioso proxecto do Teatro de Máscaras.

As pezas que se recuperan neste volumen, Diálogos da néboa, Traxicomedia da Noite dos Santos e O fidalgo e a noite, corresponden a diferentes períodos e concepcións drama´ticas da obra de Otero Pedrayo, erixíndose así nunha mostra representativa da súa proteiforme escrita teatral.