Publicacións


Curso de Lingüística Xeral de Ferdinand de Saussure. Estudo introdutorio, tradución e notas

Edición

Sánchez Rei, Xosé Manuel

ISBN

84-8487-077-4

Editorial

Laiovento

Data de publicación

2005

Número de páxinas

417

Descrición


Tradución do Cours de linguistique générale (1916) de Ferdinand de Saussure, acompañada dun estudo introdutorio sobre a figura e obra de Saussure, o estado da especulación científica na altura e a situación da lingua e da lingüística galega na época en que sae do prelo a primeira edición do Curso.