Publicacións


A nosa literatura. Vol. 43. Ensaio histórico e económico. Antoloxía

Edición

Sánchez Rei, Xosé Manuel

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais

ISBN

84-89679-48-7

Editorial

Asociación Socio-Pedagóxica Galega / A Nosa Terra

Data de publicación

1997

Número de páxinas

237

Descrición


A presente escolma ten como finalidade principal ofrecerlles aos lectores e lectoras unha selección ben representativa da reflexión histórica e socioeconómica que se fixo e se fai en Galicia. Para este obxectivo antologáronse os fragmentos máis sobranceiros deses saberes científicos realizados por estudosos e estudosas.

Esta escolma inclúe textos de Ramón Villares, Justo G. Beramendi-Xosé M. Núñez Seixas, Ramón Otero Pedrayo, Xosé Antón López Taboada, Alfonso R. Castelao, Xaime Isla Couto, Xosé Manuel Beiras Torrado, R. Barral Andrade, Ramón López-Suevos Fernández, Xulio G. Sequeiros Tizón, Xan López Facal, X. Fernández Leiceaga, Domingo Quiroga, Fernando González Laxe, Xosé Colino-Emilio Pérez Touriño, Ceferino Díaz Díaz, Claudio López Garrido, Edelmiro López Iglesias, Iago Santos Castroviejo, Xavier Vence Deza, Carlos Mella, Rosa Elvira Fernández González-Mª Dolores Linares Cuerpo, X. Ramón Doldán García, Abel López, Luís Caramés Vieitez, Mª do Carme García Negro, Cruz Gallástegui Unamuno, Valentín Paz Andrade, Manuel Varela Lafuente, Odón L. Abad, Carlos Otero Díaz, X. Álvarez Corbacho, Camilo Nogueira, Miguel Pousa-Alberto Meixide-José Mª da Rocha, Mª Dolores Linares Cuerpo e Xulio Pardellas de Blas-F. Fernández Cortés.