Publicacións


Textos filosófico-políticos de Ramón Villar Ponte

Autoría

García Negro, Pilar

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais

Editorial

Deputación Provincial de Lugo

Data de publicación

2006