Personal investigador colaborador


Alberto Allegue Leira

Alberto Allegue Leira es licenciado en Filología Clásica (USC, 1994) y doctor en Filología Gallega (UDC, 2011) con la presentación de la tesis As viaxes pola nosa terra e as razóns da súa escrita no primeiro terzo do século XX (UDC, 2010). Ejerce como profesor de Lingua Galega e Literatura no ensino secundario.

Su interés investigador se centra fundamentalmente en la literatura gallega del primer tercio del siglo XX. Es autor del capítulo “Catro escollas para escribir Pelerinaxes I”, en Fernández Pérez-Sanjulián (ed.), Viaxes e construción do pensamento: viaxes e viaxeiros na Galiza anterios a 1936 (2011), y de los seguintes artículos: “As Viaxes dos libros e os libros de viaxes, algunhas relacións literarias en Pelerinaxes I de Ramón Otero Pedrayo”, Revista Estudos Galegos ( 2007); “Irlanda na revista Nós. Apuntamentos para un estudo das relacións culturais (I)”, Madrygal (nº 13, 2010) e “Irlanda na revista Nós. Apuntamentos para un estudo das relacións culturais (II)”, Madrygal (nº 14, 2011).

Además de las publicacións anteriores, también tradujo al gallego los siguientes libros: Louis-Jean Calvet, Historias de palabras (1997); Louis-Jean Calvet, A (Socio)Lingüística (1998); Madeleine Bourdouxhe, A muller de Gilles (1999); Guillaume Apollinaire, O poeta asasinado (1999); Bernard Cassen, Liêm Hoang-Ngoc, Pierre-André Imbert (coord.), Attac, contra a ditadura dos mercados (2001); Voltaire, Exame importante de Lord Bolingbroke ou A tumba do Fanatismo (2005); y Xosé Ramón Barreiro Fernández, O carlismo galego (2008).