Tese de doutoramento


Verso e acorde. Relacións entre literatura galega e música (1960-2000)


Data de Lectura

28-outubro-2022
Universidade

Universidade da Coruña
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Dirixida por

Teresa López
Xosé María Dobarro Paz