Tese de doutoramento


Deconstruír o erotismo poético desde as non monogamias. Estudo e relectura da poesía erótica galega e da súa recepción crítica na 1ª década do séc.XXI


Data de Lectura

23-xullo-2020
Facultade

Filoloxía
Universidade

UDC / Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
Departamento

Letras
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutora pola UDC con mención internacional (tese en réxime de cotutela coa Université Paris 8)
Dirixida por

Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Marta Segarra Montaner (Universitat Barcelona- Centre National Recherche)