Tese de doutoramento


O estereotipo antigalego na literatura española da Idade Moderna: xénese, desenvolvemento e consolidación


Data de Lectura

17-febreiro-2021
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Letras
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude