Tese de doutoramento


O muralismo no conxunto da obra artística e literaria de Luís Seoane


Data de Lectura

1-febreiro-2019
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Letras
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutora en Filoloxía Galega e Portuguesa