PHD Thesis


O teatro galego e os coros populares (1915-1931)


Reading Date

Nov 29, 1996
Faculty

Facultade de Filoloxía (UDC)
University

Universidade da Coruña
Department

Departamento de Galego-Portugués
Mark

Cum Laude
Earned title

Doutora en Filoloxía Galega
Description

A tese consta de dúas partes. Na primeira, despois dunha revisión crítica da bibliografía existente sobre o tema, o estudo da actividade dramática estrutúrase cronoloxicamente de forma que no capítulo II se estudan os anos comprendidos entre 1915 e 1916.

O capítulo III aborda o estudo do denominado “Teatro das Irmandades” (1919-1923) e o IV inclúe o estudo das actividades teatrais durante a ditadura de Primo de Rivera (1923-1931). O capítulo V está dedicado á análise dos textos dramáticos e teorías polémicas xurdidas ao redor do teatro galego de cada unha das épocas.

A segunda parte consta de dous apéndices e un catálogo de obras e representacións do período, ademais de incluír a edición de 29 textos dramáticos inéditos.

The thesis is divided into two parts. The first part comprises five chapters, the first of which provides a critical review of the literature in this area. The analysis is presented chronologically, with Chapter II dealing with the years 1915-1916. Chapter III examines the national theatre experiment led by the Irmandades da Fala (1919-1923), while Chapter IV chronicles the Galician theatre scene during the Primo de Rivera dictatorship (1923-1931). Chapter V looks at the plays themselves and explores the themes and controversies that marked each period.

The second part of the thesis consists of two appendices and a catalogue of plays and performances from the period, together with twenty-nine previously unpublished dramatic texts.