PHD Thesis


O xénero en galego


Author

Xoán Carlos Lagares Diez
Reading Date

Dec 1, 2000
Faculty

Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Mark

Cum Laude