PHD Thesis


Introdución á Estilística a partir da obra narrativa de X. C. Caneiro


Author

Olivia Pena Arijón
Reading Date

Jul 23, 2008
Faculty

Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Mark

Cum Laude