PHD Thesis


Os paratextos galegos (1916-1936). Análise sociolingüística dos prólogos.


Reading Date

Nov 19, 2001
Faculty

Facultade de Filoloxía (UDC)
University

Universidade da Coruña
Department

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Mark

Cum Laude
Earned title

Doutora en Filoloxía Galega
Directed by

Manuel Ferreiro Fernández
Francisco Fernández Rei (USC)