PHD Thesis


O debate sobre a identidade feminina na obra de Rosalía de Castro.


Author

Diego Pardo Amado
Reading Date

Jul 18, 2011
Faculty

Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Mark

Cum Laude
Description

O principal obxecto da presente tese de doutoramento consiste en estudar o debate sobre a identidade feminina na obra completa de Rosalía de Castro (en galego e español) en orde a demostrar que, tanto as circunstancias vitais da artista como a realidade histótica e sociolóxica, fican plasmadas na súa produción. O sistema de análise utilizado sérvese de contribucións epistemolóxicas da teoría literaria feminista e de instrumentos metodolóxicos procedentes da socioloxía leteraria.

The main aim of this thesis is to examine the debate around female identity in the complete works in Galician and Spanish of Rosalía de Castro, and to illustrate how the artist’s personal life and the historical and sociological context of the time are reflected in her writing. The study uses methodologies drawn from literary sociology, and analyses and criticism from feminist literary epistemology.