PHD Thesis


A construção da identidade na literatura moçambicana


Author

Luís Manuel Manana de Sousa
Reading Date

Feb 26, 1999
Faculty

Facultade de filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Francés
Mark

Cum Laude