PHD Thesis


As TIC e a normalización lingüística na sociedade galega actual: unha aproximación á súa realidade educativa


Reading Date

Sep 26, 2017
Faculty

Facultade de Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Departamento de Letras
Mark

Cum Laude
Earned title

Doutora
Description

Esta tese realiza un primeiro achegamento ás implicacións que as TIC (especialmente, Internet) teñen para as linguas dominadas, centrado no eido educativo galego. Así, despois dunha revisión do estado da cuestión, realízase un achegamento á historia e características de Internet, para entender mellor as súas implicacións lingüísticas e sociais. A seguir, lévase a cabo unha análise dos usos lingüísticos nas TIC no ámbito educativo a partir dos datos extraídos de 1072 blogues didácticos. Compleméntanse estes datos cos extraídos dunha enquisa, realizada por 428 persoas procedentes da comunidade educativa. No último capítulo expóñense as principais conclusións e propóñense algunhas liñas de actuación tendo en conta os datos analizados.

The purpose of this thesis is to examine the impact of Information and Communications Technology (ICT) on dominated and/or endangered languages, focusing in particular on the use and impact of the internet in the Galician education system. It examines the current state of research in relation to ICT and language change; the history and characteristics of the internet, and the nature and extent of its influence on language and society. Central chapter examines the use of Galician in ICT for educational purposes, based on a sample of 1072 educational blogs. Supplementary analysis is provides using data obtained from a survey of 428 members of the educational community. The final chapter presents a series of corrective actions to address the shortcomings detected.