PHD Thesis


A crise identitaria no sistema teatral galego do século XXI: tensións entre o valor económico e o compromiso cunha identidade cultural diferenciada


Reading Date

Nov 23, 2020
Faculty

Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Letras
Mark

Cum Laude
Earned title

Doutor en Filoloxía Galega