PHD Thesis


A crise identitaria no sistema teatral galego do século XXI: tensións entre o valor económico e o compromiso cunha identidade cultural diferenciada


Author

Luís Miguel Antelo Lema
Reading Date

Nov 23, 2020
Faculty

Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Letras
Mark

Cum Laude
Earned title

Doutor en Filoloxía Galega