Tesis de doctoramiento


Os paratextos galegos (1916-1936). Análise sociolingüística dos prólogos.


Fecha de lectura

19-nov-2001
Facultad

Facultade de Filoloxía (UDC)
Universidad

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Nota

Sobresaliente Cum Laude
Título conseguido

Doutora en Filoloxía Galega
Dirigida por

Manuel Ferreiro Fernández
Francisco Fernández Rei (USC)