Tesis de doctoramiento


A Escola Dramática Galega na Configuración do Sistema Galego de Produción Teatral (1978-1994)


Fecha de lectura

26-jun-2006
Facultad

Facultade de Filoloxía
Universidad

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Nota

Sobresaliente Cum Laude
Título conseguido

Doutor en Filoloxía Galego-Portuguesa
Descripción

Desde finais da década de 60, a actividade teatral galega viviu un proceso de recuperación que supuxo a reconfiguración na Galiza dun sistema teatral autónomo. A partir do marco da teoría polisistémica, analízase a participación neste proceso da Escola Dramática Galega durante os seus dezaseis anos de vida.