Tesis de doctoramiento


O debate sobre a identidade feminina na obra de Rosalía de Castro.


Autoría

Diego Pardo Amado
Fecha de lectura

18-jul-2011
Facultad

Filoloxía
Universidad

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Nota

Sobresaliente Cum Laude
Descripción

O principal obxecto da presente tese de doutoramento consiste en estudar o debate sobre a identidade feminina na obra completa de Rosalía de Castro (en galego e español) en orde a demostrar que, tanto as circunstancias vitais da artista como a realidade histótica e sociolóxica, fican plasmadas na súa produción. O sistema de análise utilizado sérvese de contribucións epistemolóxicas da teoría literaria feminista e de instrumentos metodolóxicos procedentes da socioloxía leteraria.

The main aim of this thesis is to examine the debate around female identity in the complete works in Galician and Spanish of Rosalía de Castro, and to illustrate how the artist’s personal life and the historical and sociological context of the time are reflected in her writing. The study uses methodologies drawn from literary sociology, and analyses and criticism from feminist literary epistemology.