Tesis de doctoramiento


O galego e as leis (1975-1986): bases sociolingüísticas para a análise da lexislación lingüística sobre o galego


Fecha de lectura

01-ene-1991
Facultad

Filoloxía
Universidad

Universidade de Santiago de Compostela
Departamento

Galego
Nota

Sobresaliente Cum Laude
Título conseguido

Doutora en Filoloxía Galega
Dirigida por

Xosé María Dobarro Paz
Descripción

O obxecto central da tese é o estudo da fortuna do idioma galego no marco legal actual, tanto estatal coma autonómico, con preferencia do período 1975 (ano en que se promulgan decretos que son anuncio da posterior lexislación constitucional) a 1986 (ano en que o Tribunal Constitucional dita sentenza sobreo recurso de insconstitucionalidade interposto polo goberno español á Lei de normalización lingüística galega). O campo de estudo é o sociolingüístico e non o xurídico. Unha das conclusións da tese é que a alternativa normalizadora para a lingua galega hai que situala no unilingüismo social.

 

The main aim of this thesis is to analyse the current legal situation of the Galician language in both Spanish and Galician law. The study focuses on the period 1975-1986, from the enactment of the decrees on which the subsequent constitution was based, to the ruling of the Constitutional Court in relation to the Spanish government’s appeal against the Galician Linguistic Normalisation Act. The overall approach is sociolinguistic rather than legal, and one of the conclusions of the thesis is that the only way for Galician to become normalised is through social unilingualism.