Tesis de doctoramiento


A recuperación da tradición lírica medieval en Galicia: o neotrobadorismo


Autoría

Fecha de lectura

20-oct-1993
Facultad

Filoloxía
Universidad

Universidade da Coruña
Nota

Sobresaliente Cum Laude
Título conseguido

Doutora en Filoloxía Galega
Dirigida por

Xosé María Dobarro Paz