Tesis de doctoramiento


As TIC e a normalización lingüística na sociedade galega actual: unha aproximación á súa realidade educativa


Autoría

Fecha de lectura

26-sep-2017
Facultad

Facultade de Filoloxía
Universidad

Universidade da Coruña
Departamento

Departamento de Letras
Nota

Sobresaliente Cum Laude
Título conseguido

Doutora
Descripción

Esta tese realiza un primeiro achegamento ás implicacións que as TIC (especialmente, Internet) teñen para as linguas dominadas, centrado no eido educativo galego. Así, despois dunha revisión do estado da cuestión, realízase un achegamento á historia e características de Internet, para entender mellor as súas implicacións lingüísticas e sociais. A seguir, lévase a cabo unha análise dos usos lingüísticos nas TIC no ámbito educativo a partir dos datos extraídos de 1072 blogues didácticos. Compleméntanse estes datos cos extraídos dunha enquisa, realizada por 428 persoas procedentes da comunidade educativa. No último capítulo expóñense as principais conclusións e propóñense algunhas liñas de actuación tendo en conta os datos analizados.

The purpose of this thesis is to examine the impact of Information and Communications Technology (ICT) on dominated and/or endangered languages, focusing in particular on the use and impact of the internet in the Galician education system. It examines the current state of research in relation to ICT and language change; the history and characteristics of the internet, and the nature and extent of its influence on language and society. Central chapter examines the use of Galician in ICT for educational purposes, based on a sample of 1072 educational blogs. Supplementary analysis is provides using data obtained from a survey of 428 members of the educational community. The final chapter presents a series of corrective actions to address the shortcomings detected.