Tesis de doctoramiento


A crise identitaria no sistema teatral galego do século XXI: tensións entre o valor económico e o compromiso cunha identidade cultural diferenciada


Autoría

Luís Miguel Antelo Lema
Fecha de lectura

23-nov-2020
Facultad

Filoloxía
Universidad

Universidade da Coruña
Departamento

Letras
Nota

Sobresaliente Cum Laude
Título conseguido

Doutor en Filoloxía Galega