Tesis de doctoramiento


O estereotipo antigalego na literatura española da Idade Moderna: xénese, desenvolvemento e consolidación


Fecha de lectura

17-feb-2021
Facultad

Filoloxía
Universidad

Universidade da Coruña
Departamento

Letras
Nota

Sobresaliente Cum Laude