Tesis de doctoramiento


As alternativas sistémicas da historia literaria en situación de conflito cultural (...)


Fecha de lectura

24-mar-2011
Universidad

Universidade de Santiago de Compostela
Nota

Sobresaliente Cum Laude
Dirigida por

Arturo Casas
Descripción

As alternativas sistémicas da historia literaria en situación de conflito cultural. Desenvolvimentos teóricos e modelos de renovación nos casos galego e quebequense

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=127133