Tesis de doctoramiento


Verso e acorde. Relacións entre literatura galega e música (1960-2000)


Fecha de lectura

28-oct-2022
Universidad

Universidade da Coruña
Nota

Sobresaliente Cum Laude
Dirigida por

Teresa López
Xosé María Dobarro Paz