Tese de doutoramento


O xénero en galego


Autoría

Xoán Carlos Lagares Diez
Data de Lectura

1-decembro-2000
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude