Tese de doutoramento


Os demostrativos en galego


Data de Lectura

14-xuño-2001
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude