Tese de doutoramento


Introdución á Estilística a partir da obra narrativa de X. C. Caneiro


Autoría

Olivia Pena Arijón
Data de Lectura

23-xullo-2008
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude