Tese de doutoramento


Os paratextos galegos (1916-1936). Análise sociolingüística dos prólogos.


Data de Lectura

19-novembro-2001
Facultade

Facultade de Filoloxía (UDC)
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutora en Filoloxía Galega
Dirixida por

Manuel Ferreiro Fernández
Francisco Fernández Rei (USC)