Tese de doutoramento


As rimas da poesia trovadoresca galego-portuguesa: catálogo e análise


Autoría

José-M. Montero Santalla
Data de Lectura

5-febreiro-2001
Facultade

Facultade de Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutor en Filoloxía Galega e Portuguesa (Premio Extraordinario)