Tese de doutoramento


A aula literaria. Análise crítica de seis textos galegos do novecentos


Autoría

Manuel Castelao Mexuto
Data de Lectura

24-febreiro-2010
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingúística
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude