Tese de doutoramento


A construción da identidade de xénero na narrativa galega da segunda metade do século XX


Autoría

Anxos García Fonte
Data de Lectura

15-xullo-2011
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutora en Filoloxía Galega