Tese de doutoramento


Lingua galega e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS


Data de Lectura

17-outubro-2014
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutora en Filoloxía Galega
Descrición

Esta tese de doutoramento analiza as características das novas tipoloxías textuais e dos códigos lingüísticos que se xeraron a partir do desenvolvemento da comunicación electrónica. En particular, focaliza a súa atención nas mensaxes de texto e no sistema de escrita abreviada coñecido como “a linguaxe SMS”.  Con tal propósito, pareceunos relevante describirmos as súas propiedades textuais e gramaticais e realizarmos unha aproximación diacrónica e sociolóxica que permita entendermos estas modalidades no contexto en que se enmarcan, determinarmos o grao de innovación e de débeda a respecto doutros sistemas de comunicación, eliminarmos os preconceptos que existen aínda en relación con estas prácticas e constatarmos a proxección sociocultural e o enorme potencial que nos ofrece este fenómeno lingüístico.

This thesis analyses the new types of text and linguistic codes created as a result of developments in electronic communication. The analysis focuses on text messages and the abbreviated mode of writing known as ‘SMS language’. The central aim of the thesis is to identify the textual and grammatical properties of the new codes and modalities created by text messaging, and to analyse them from a diachronic and sociological perspective. This combined approach allows us to understand the context in which these new types of text are formed and operate, assess the degree of innovation and influence from other systems of communication, and predict the linguistic potential and sociocultural future of the phenomenon.