Tese de doutoramento


A construção da identidade na literatura moçambicana


Autoría

Luís Manuel Manana de Sousa
Data de Lectura

26-febreiro-1999
Facultade

Facultade de filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Francés
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude