Tese de doutoramento


A recuperación da tradición lírica medieval en Galicia: o neotrobadorismo


Autoría

Data de Lectura

20-outubro-1993
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutora en Filoloxía Galega
Dirixida por

Xosé María Dobarro Paz